Mercurius

Vyhodnotenie symptómov.

Symptómy na aktuálnej pracovnej ploche vyhodnotíme stlačením klávesy F9 alebo stlačením tlačítka "Vyhodnotenie".Lieky sú zoradené zostupne podľa dosiahnutej hodnoty a vzostupne podľa abecedy.
Zotriedenie liekov je možné zmeniť, kliknutím na tlačítko hornej lišty zoznamu. Keď napríklad klikneme na "Názov", lieky budú zotriedené podľa abecedy.Výsledná hodnota lieku lieku je súčtom váh jednotlivých symptómov vynásobených váhovým koeficientom pre danú stupeň.
Teda výsledná hodnota likeu X sa vypočíta

V(X) = "váha symptómu 1" x "koeficient stupňa lieku X v symptóme 1" + "váha symptómu 2" x "koeficient stupňa lieku X v symptóme 2" + ... + "váha symptómu N" x "koeficient stupňa lieku X v symptóme N".

Koeficient stupňa 3 je štandardne 3, koeficient stupňa 2 je štandardne 2 a koeficient stupňa 1 je štandardne 1. Toto nastavenie je však možné zmeniť v nasteveniach programu napríklad na:

Koeficient stupňa 3 = 2,0
Koeficient stupňa 2 = 1,5
Koeficient stupňa 1 = 1,0

To je nastavenie, ktoré menej zohľad%nuje stupne liekov. V prípade, že chcete zohľadňovanie stupňa liekov vylúčiť, stlačte tlačítko "Všetky lieky s rovnakými váhami" a znovu zadajte vyhodnotenie.Pri takom nastavení sú všetky koeficienty rovné 1 a používajú sa vlastne iba váhy symptómov.

Ďalšie tlačítko nám umožňuje vylúčiť z výsledkov polychresty. Polychresty sú lieky, ktoré sa nachádzajú vo veľkom počte symptómov a ich široké zastúpenie v repertóriu tak môže skresľovať výsledky.
Ďalšou možnosťou je nevylučovať polychresty, ale posilniť hodnotu malých liekov. Pri zvolení tejto možnosti bude výsledná hodnota každého malého lieku vynásobená koeficientom daným v nastaveniach programu. Toto nastavenie je možné zmeniť, štandardná hodnota koeficientu je 2,5.

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.