Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

37 – Spev kňazov ráno v Sychar. Pán ich nasmeruje na horu Garizim. Povolanie Matúša ako evanjelistu a apoštola. O podstate snov.

Skoro ráno, keď slnko stálo ešte ledva na pol piade nad horizontom, dorazilo množstvo kňazov, ktorí v Sychar bývali kvôli blízkosti posvätnej hory (Garizim), pred Irhaelin dom, a hneď začali s veľkým rámusom vykrikovať: „Hosana nad hosana a sláva Tomu, ktorý prichádza v mene Božej slávy! Postoj, slnko, zastav sa, mesiac, až kým Pán všetkej slávy Svojou mocnou pravicou nezrazí a nezničí všetkých svojich nepriateľov, ktorí sú aj našimi nepriateľmi! Len Rimanov ušetri, ó Pane, lebo sú našimi priateľmi, lebo nás chránia pred Židmi, ktorí už nie sú deťmi Božími, ale deťmi Belzebuba a tomuto svojmu otcovi obetujú v chráme, ktorý Šalamún postavil pre Teba, ó Pane. Učinil si dobre, ó Pane, že si prišiel ku Svojim pravým deťom, ktoré veria Tvojim zasľúbeniam a do tejto hodiny Ťa túžobne očakávali. Pravda, prichádzaš od Židov – lebo je napísané, že spása príde od Židov – ale dopočuli sme sa, ako si bol v Jeruzaleme a v chráme si zbil Židov povrazmi a poprevracal im stoly! Ó Pane, to si urobil veľmi dobre, a celé nebesá by Ťa mali velebiť žalmami, harfami a pozaunami! My sme to vždy hovorili, že keď prídeš, neobídeš posvätné miesto, kde Daniel, Tvoj prorok, predpovedal hrôzu zničenia Jeruzalema! A z tohto miesta budeš Ty, ó Pane, zvestovať spásu Tvojmu ľudu! Požehnané buď Tvoje meno, hosana Ti na výsostiach a spásu všetkým deťom dobrej vôle!“37,1

Toto vykrikovanie – sčasti zmysluplné, ale sčasti veľmi nezmyselné – tam prirodzene pritiahlo množstvo ľudí, obzvlášť všetkých tých, ktorí boli deň predtým so Mnou pri studni, a teraz Ma opäť chceli vidieť a počuť. Hluk a dav rástli zo sekundy na sekundu, až všetci v dome museli vstať a ísť sa pozrieť, čo sa to tam deje. Učeníci sa zobudili prví a pýtali sa Ma, čo je to za krik, a či je radno zostať alebo radšej utekať.37,2

Hovorím Ja: „Ach, vy maloverní! Veď počúvajte, ako volajú hosana! Kde sa volá hosana, tam predsa nie je také nebezpečné zostávať.“37,3

To učeníkov upokojilo a Ja som im ďalej rozprával: „Teraz tam ale choďte a povedzte im, aby stíchli a vybrali sa na horu, lebo po šiestej hodine (t.j. po dvanástej hodine podľa dnešného času) tam s vami všetkými prídem a z hory budem vám aj im zvestovať spásu. Nech si ale zoberú so sebou pisára, aby zapísal, čo budem na hore učiť.37,4

Ale ty, Ján, nemusíš nič písať, lebo Moje učenie bude tak či tak zaznamenané viacnásobne. Nachádza sa tu jeden pisár, tiež z Galiley, menom Matúš – ten si už zapísal veľa z Mojej mladosti, a keďže má rýchle pero, určite zaznamená všetko, čo bude vidieť a počuť. Tohto priveďte so sebou; zavolajte ho menom a bude vás hneď nasledovať! Zavolajte však aj vedúcich kňazov, aby prišli hore, a tiež vedúcich spomedzi tých, ktorých ste včera videli pri studni. Najprv Mi ale zavolajte Matúša, lebo od tohto chcem, aby nás tiež nasledoval!“37,5

Učeníci sa tam rýchlo vybrali a vykonali, čo som im nakázal.37,6

Zatiaľ čo učeníci dole na ulici vybavovali, prišli za Mnou do jedálne všetci ostatní hostia, vrátane Márie, a veľmi priateľsky Ma pozdravili, poďakovali a v krátkosti Mi prerozprávali úžasné sny, ktoré mali túto noc, a pýtali sa Ma, či si majú z takýchto snov niečo zobrať.37,7

Ja však poviem: „To, čo duša vidí vo sne, je všetko jej druhu. Ak je duša ukotvená v pravdivom a dobrom, v súlade s tým, ako vás učím veriť a konať, potom aj vo sne zrie pravdivo, a môže si z toho pre život zobrať niečo dobré. Ak je ale duša ukotvená vo falošnom, teda v zle, potom vo sne uvidí len falošné a vytvorí si z toho zlo.37,8

Keďže ste však teraz podľa Môjho učenia ukotvení v pravdivom, kvôli čomu Ma aj nasledujete, aj vaša duša potom môže vo sne zrieť len pravdivé a čerpať z toho pre seba veľa dobrého.37,9

Či ale duša rozumie tomu, čo vidí vo sne, to je úplne iná záležitosť. Lebo takisto ako vy nerozumiete všetkému, čo vidíte vo vonkajšom svete, v ktorom žijete cez deň, takisto duša nerozumie tomu, čo vidí vo svojom svete. 37,10

Keď sa ale duch vo vás znovuzrodí, ako som to v Jeruzaleme predpovedal Nikodémovi, keď za Mnou prišiel v noci, tak budete aj vy všetci všetkému rozumieť, chápať to a plne na všetko nahliadať.“ S tým sa všetci uspokoja a už to ďalej neriešia.

Čítať ďalej O titule