Očkovanie - hazard so zdravím

Milí rodičia,
dať svoje dieťa zaočkovať je jednou z najhorších vecí, ktoré môžete svojmu dieťaťu urobiť. Ak v poslednej dobe na verejnosť prenikli nejaké informácie o možnej škodlivosti očkovania, vedzte, že ide o vrchol ľadovca a skutočnosť je omnoho hrozivejšia.
Treba si uvedomiť, že vakcinácia je najmä skvelý obchod pre farmaceutické firmy a preto sa vám budú vždy snažiť zatajovať pravdu a prípadných oponentov sa budú snažiť zosmiešniť alebo inak umlčať. Ak sa vám niečo také zdá nepredstaviteľné, že by niekto mohol profitovať na úkor ľudského zdravia, pozrite sa na stav nášho zdravotníctva a zistíte, že to možné je. Pre mnohých lekárov pacient nie je človek, ale len prípad, ktorému treba predpísať lieky a poslať ho domov.

Vedecky spochybnená je nielen účinnosť očkovania, ale aj jeho zdravotná nezávadnosť. Uvediem zopár príkladov:

  • Vakcinácia proti TBC je považovaná za príčinu zastavenia epidémie TBC na svete. Úmrtia na TBC však poklesli od 1850 až do 1980 z 270 na menej než 1 úmrtie na 100 000 ľudí. To znamená, že vakcinácia proti TBC bola hromadne uvedená AŽ PO odznení epidémie (v roku 1940) a hromadné očkovanie po 1950 neznamenalo žiadny pokles, ani nárast počtu ochorení na TBC. Krajiny, ako je USA, kde nie je hromadná vakcinácia proti TBC zaznamenávajú rovnaký počet ochorení (percentuálne), ako krajiny, kde je hromadné očkovanie povinné.
  • Výskum účinku vakcinácie proti TBC v Madrase (Južná India) v roku 1960, ktorý bol organizovaný WHO a jednalo sa o kontrolovaný test (kde ani testované subjekty, ani testeri nevedeli, či je podávané placebo, alebo vakcína) na vzorke 360 000 ľudí zistil, že v skupine ľudí, ktorí boli očkovaní bol väčší výskyt TBC, než v skupine ľudí, ktorým bolo podávané placebo.

Uvedené príklady sa týkajú len TBC vakcinácie, lenže podobné štúdie existujú aj pre vakcinácie proti: tetanus, chrípka, čierny kašeľ, hepatitída, rôzne tropické choroby a pod. Ako následok vakcinácie sa môžu rozvinúť rôzne ďalšie choroby od vyrážok, cez rakovinu až po autizmus.

Vakcinácia sa stala predmetom obchodu s ľudským strachom. Všetky reklamy apelujú na iracionálny ľudský strach pred chorobami bez ohľadu na to, že vakcinácie ako také majú JEDNOZNAČNE negatívny vplyv na ľudské zdravie a predstavujú zdravotné riziko, ktoré momentálne ani nedokážeme v celej jeho šírke obsiahnuť.
Niekomu môže také tvrdenie pripadať prehnané, ale to je v poriadku. Nie je dôvod veriť takej závažnej informácii len na základe jedného článku, informácie si treba preveriť z viacerých zdrojov, najlepšie písomných - pýtať sa na to lekárov, ktorí majú zo zákona povinnosť očkovať, spravidla nemá zmysel.

V odborných kruhoch sa už hovorí o tzv. post-vakcinačnom syndróme (post-vaccination syndrome, ďalej len PVS) - ide o ochorenia, ktoré sa rozvinú ako následok očkovania. Symptómy spôsobené PVS môžeme rozdeliť na akútne a chronické.

Medzi akútne symptómy patria horúčka, kŕče, duševná neprítomnosť, encefalitída a/alebo meningitída, opuchnutie končatín pri mieste vpichu, kašel podobný čiernemu kašľu, bronchitída, hnačka, ospalosť, častý a neutíšiteľný plač, bezvedomie, pneumónia, smrť, syndróm náhlej smrti kojencov.

Medzi chronické PVS symptómy patria nádchy, vykašliavanie žltého alebo zeleného hlienu, zapálené oči, škúlenie (strabizmus), zápal stredného ucha, bronchitída, chronický kašeľ, astma, ekzém, alergie, zápal kĺbov, chronická únava, nadmerný smäd, cukrovka (diabetes), hnačka, zápcha, bolesti hlavy, prerušovaný spánok, epilepsia, svalové kŕče, poruchy rastu, strata koordinácie, narušený vývoj, problémy so správaním ako nepokoj, agresivita, podráždenie, náladovosť, emočná nestabilita, zmätenie, strata vôle, duševná otupelosť.

Tento zoznam nie je ani zďaleka kompletný. Pokiaľ po vakcinácii trpíte niektorým z uvedených symptómov, je možné tento stav vyliečiť napríklad podaním homeopaticky potencovaného preparátu, ktorým ste boli zaočkovaní.

Navyše, mnohé vakcíny neobsahujú len oslabený, či mŕtvy vírus, ale aj rôzne iné toxické chemikálie, ktoré slúžia najmä na konzerváciu a predĺženie trvanlivosti vakcíny. Nebezpečné látky vo vakcínach zahŕňajú napríklad thimerosal (zlúčenina na báze ortuti, ortuť je údajne najtoxickejšia nerádioaktívna látka v prírode), formaldehyd (rakovinotvorná látka), fenol, chemikálie na báze benzénu, metylparabén.

Mnohí lekári si už uvedomujú veľké riziká spojené s očkovaním, ale neodvážia sa vyjadriť verejne.
U nás (na rozdiel od iných krajín EÚ) je očkovanie zo zákona povinné. Pokiaľ sa širšia verejnosť nezačne zaujímať o tento problém, ku zmene len sotva dôjde.
Pokiaľ si napriek všetkým argumentom myslíte, že očkovanie je pre zdravie prospešné, skúste sa zamyslieť, prečo v USA platí "The National Childhood Vaccine Injury Act", čiže program pre odškodnenie obetí vakcinácie. Cez tento program sa zatiaľ vyplatila obetiam vakcinácie viac ako miliarda dolárov!

Tento článok nie je žiadnym vyčerpávajúcim pojednaním, ale má za cieľ len načrtnúť základný problém a predovšetkým povzbudziť čitateľa k ďalšiemu štúdiu témy.

Peter Bezemek
29.3.2004

Aktualizácia - 27.7.2007

Zaujímavý rozhovor s MUDr. Lukášem Dostalem pre časopis Aperio.

Zdroje (Web):

http://www.ockovanie.org/ (slovensky)
http://rizikaockovania.sk/ (slovensky)
http://www.909shot.com (anglicky)
http://www.thinktwice.com (anglicky)
http://www.vaccinationnews.com (anglicky)
http://www.vaccination.co.uk (anglicky)


Literatúra:

Autor: Randall Neustaedter
Názov: "The Vaccine Guide: Risks and Benefits for Children and Adults."
ISBN: 1556434235


Autor: Randall Neustaedter
Názov: "The Vaccine Guide: Making an Informed Choice."
ISBN: -

Autor: Neil Z. Miller, George R. Schwartz, Harold E. Buttram
Názov: "Vaccines: Are They Really Safe and Effective."
ISBN: 1881217302

Autor: Harris L. Coulter, Barbara Loe Fisher
Názov: "A Shot in the Dark: Why the P in the Dpt Vaccination May Be Hazardous to Your Child's Health."
ISBN: 089529463X

Autor: Aviva Jill Romm
Názov: "Vaccinations: A Thoughtful Parent's Guide: How to Make Safe, Sensible Decisions about the Risks, Benefits, and Alternatives."
ISBN: 0892819316

Autor: Jamie Murphy, Carol White
Názov: "What Every Parent Should Know About Childhood Immunization."
ISBN: 0963037307

Autor: Stephanie Cave, Deborah Mitchell
Názov: "What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations."
ISBN: 0446677078

Autor: Tinus Smits
Názov: "The Post-Vaccination Syndrome"
Online: http://www.post-vaccination-syndrome.com